Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Frågan är om vi ska ha välfärd i hela Sverige?

År 1994 började jag på Finansdepartementet och min huvudsakliga arbetsuppgift var, tillsammans med många andra, att införa ett nytt kostnads- och inkomstutjämningssystem mellan kommuner och landsting. Utgångspunkten med systemet  är att alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar för att bedriva vård, skola och omsorg.

Jag lärde mig mycket, men det är en sak jag särskilt burit med mig, och det är att systemet skulle vara en avvägning mellan enkelhet och rättvisa. Inte något av dessa begrepp kan avläsas med linjal, men det är ändå en bra utgångspunkt i många sammanhang.

Nästan 20 år senare börjar jag på Kommunal och den första remiss jag skriver på Kommunal är ett yttrande över Finansdepartementets promemoria om förslag till förändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting.  

Det är klart att det flutit mycket vatten under broarna på tjugo år. Den förändring som skett i kommuner och landsting är dramatisk vad gäller vem som utför verksamheten. Men uppdraget som kommuner och landsting har är i princip detsamma. Det handlar i mångt och mycket om att se till att medborgarna får en likvärdig, vård och omsorg över hela landet.

När jag får finansdepartementets promemoria i min hand blir jag gråtfärdig. Här föreslår man att de rikaste kommunerna i Sverige, de med högst genomsnittlig inkomst, får en miljard kronor mer jämfört med idag. Den kommun som får mest är Danderyd som får ett tillskott i inkomstutjämningen med 30 miljoner kronor. Är det någon som hört talas om att det är i dessa kommuner man haft extra svårt att få pengarna att räcka till?

Nej istället vet vi att de kommuner som har de riktigt stora utmaningarna är de kommuner där befolkningen minskar och andelen äldre ökar. Här ökar behoven för de äldre av vård och omsorg samtidigt som kommunernas intäkter blir lägre.

Det är en utmaning att få hela Sverige att leva. Men det är ingen omöjlig uppgift, och jag är säker på att en likvärdig välfärd över hela landet är det bästa sättet att skapa ”riktiga” jobb.

Helt säker är jag på att det system som nu föreslås varken är rättvist eller enkelt.