Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunals framgång i årets avtal om delade turer

Kommunal uppnådde framgångar i årets avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och den varslade konflikten avblåstes. Förutom en löneökning med 1700 kronor på tre år var skrivelsen om att minimera delade turer en av de viktigaste framgångarna i avtalet.

Skrivelsen är ett viktigt resultat för 100 000 medlemmar i Kommunal som idag har i genomsnitt fyra obetalda håltimmar mellan två eller fler turer under en och samma arbetsdag. I Kommunals rapport Delade turer i välfärdssektorn visades att runt fyra av tio medlemmar med delade turer upplever både trötthet och stress. En tredje del lider av en känsla av otillräcklighet.

För de allra flesta som är negativa till delade turer är de viktigaste förklaringarna att det inte går att använda håltimmarna på något vettigt sätt. Cirka nio av tio anser fritiden påverkas negativt.  För cirka åtta av tio påverkas både sociallivet och familjelivet negativt av delade turer.

Enligt de svar som inte redovisats i rapporten, men som undersökningen visade, har även bilkörning ökat för hälften av medlemmarna till följd av delade turer. Detta påverkar naturligtvis den drabbades ekonomi i form av ökad konsumtion av drivmedel och ökade utgifter för fordonsunderhåll. Utöver det innebär varje extra bilkörning ökad utsatthet för trafikolyckor, men främst ökade utsläpp i miljön. Det blir ingen överdrift att sammanfatta att delade turer leder till ökade samhällsekonomiska kostnader också.

Mot bakgrund av detta, och i ljuset av den ökande tendensen hos utförare av de skattefinansierade välfärdstjänsterna att använda delade turer som ett sätt att slippa höja bemanningen, är Kommunals avtal om delade turer en klar framgång.  Det visar på att arbetsgivare inser att det inte går att effektivisera verksamhetens kostnader genom att kvinnor arbetar gratis.

Läs mer om det nya avtalet på Kommunals hemsida.