Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Från kongressen: bra förslag mot framtidens välfärd

I fredags tog Socialdemokraterna under sin kongress fram Framtidskontraktet och med detta dokument den politik som ska föras på en rad områden. Det kanske viktigaste området, och området som präglade debatten i Göteborg, var välfärdens framtid. Kommunal var på plats.

Flera av de förslag som lades fram är förslag som länge drivits av Kommunal, och det är utmärkt att de nu lyfts.

”Vinst ska aldrig få sättas före kvalitet,”  är en vacker fras som vi har hört i många år nu.

Rent konkret beslutade kongressen att vinsterna ska begränsas genom att ”krav på bemanning, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader” ska ställas på verksamhet inom välfärden. Dessa kostnader ska inte kunna vara väsentligt lägre i privat verksamhet än i kommunal – vilket är en modell efter norsk förebild där en sådan lag finns idag.

Gott så: idag ser vi brister i bemanningen inom både kommunal och privat verksamhet. Men genom formuleringar som denna har kommunen goda möjligheter att förbättra bemanningen och kvaliteten – och samtidigt tvinga övriga aktörer att följa med.

”Kommunerna måste ges förutsättning till en god och stabil ekonomi.”

Kommunal skriver att välfärd måste få kosta, någonting annat har vi inte råd med. Visst är det en kostnad för kommunen att erbjuda god omsorg – om både barn och äldre. Men samtidigt uppstår nya kostnader om vi, som medborgare, inte längre kan lita på att samhället fungerar.

Många går redan idag ned i arbetstid för att ta hand om någon anhörig. Runt 100 000 personer enligt Socialstyrelsen. Det har vi inte råd med. Därför får inte barn- och äldreomsorgen vara kommunens buffert när skatteunderlaget eller konjunkturen sviktar.

Slutligen ska ”Lagen om valfrihet (sic)* […] inte vara obligatorisk” för kommunerna, och förändringar i upphandlings- och valfrihetssystemen behövs – för att man ska kunna rikta dessa mot non-profit-aktörer.

Kommunal har upprepade gångar pekat på att systemen som idag finns för att samarbeta med privata aktörer – vanliga upphandlingar och upphandlingar i enlighet med LOV, lagen om valfrihetssystem – idag inte är tillräckligt goda redskap inom exempelvis omsorgssektorn. De måste utvecklas och förbättras – och vi välkomar alla parter i det arbete vi gör för att analysera och föreslå förändringar.

Sammantaget är (S) förslag ett efterlängtat inlägg i frågan om välfärdens framtid. Genom en diskussion om resurser, och en diskussion om medel och om regleringar, ger vi kommunerna möjlighet att säkra medborgarnas välfärd även i framtiden. Det är smart­.

 

 

 

*(S) syftar på LOV, lagen om valfrihetssystem