Fler arbetade timmar

Effektiv_omfordelning

effektiv_omfordelning