Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Vägval välfärd

Rapporten ”Vägval välfärd”

Webbsändningen ”Vägval välfärd”

Debatten om välfärdens omfattning och utformning är ständigt aktuell. I Sverige byggdes välfärden ut rejält under efterkrigstiden fram till 1980 för att sedan under 80‐ och 90‐talen präglas av kostnadsåterhållsamhet och besparingar. De senaste tolv åren har välfärdens förutsättningar förändrats snabbt samtidigt som privata utförare har tågat in på bred front. Det har sedan 80‐talet funnits en underström i diskussionerna om välfärden som går ut på att vägen framåt är att spara, skära ner och hitta alternativ till och i välfärden. Vägen framåt är motsatsen, Kommunal anser att frågan om mer resurser till välfärden är avgörande. Kommunals två grundläggande ståndpunkter kring välfärden är:

Välfärden ska vara gemensamt finansierad

Välfärd ska vara tillgänglig för alla utifrån deras behov

En stark välfärd är en absolut grund för ett jämlikt och jämställt samhälle men också en förutsättning för arbete och tillväxt.