Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Jämlik sjukvård

I måndags arrangerade Kommunal i samarbete med en rad andra organisationer och myndigheter en konferens på temat ”Jämlik sjukvård – Vårda jämlikt”. Annelie Nordström deltog i ett seminarium om huruvida sjukvården verkligen är tillgänglig för dem som behöver den mest.

I Sverige har hälsan generellt i befolkningen förbättrats avsevärt över tid. Medellivslängden har ökat från 52 år 1900 till 82 år 2011. Tyvärr gäller den positiva utvecklingen inte för alla. Den förbättrade hälsan är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor, mellan olika åldersgrupper samt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Medelålders och äldre har en bättre hälsoutveckling än yngre. Män har haft en bättre hälsoutveckling än kvinnor och skillnaderna är fortfarande stora mellan tjänstemän och arbetare samt mellan låg- och högutbildade. Bland kvinnor har till och med hälsoklyftorna mellan låg- och högutbildade ökat de senaste 30 åren. Med andra ord har Kommunals medlemmar inte varit vinnare när det gäller hälsoutveckling.

Återstående medellivslängd från 30 års ålder fördelat efter högsta fullföljda utbildning, 1986-2010.

 

Källa: SCB, publicerad i rapporten ”Folkhälsan i Sverige 2012”, Socialstyrelsen

Goldina Smirthwaite doktorrand genus och vårdtillgång, Linköpings universitet, deltog på samma seminarium. Hennes analys var att kvinnors rätt till vård på lika villkor som män upprör på samma sätt som krav på lika lön. Ett absurt exempel på detta är kvinnor som är i behov av operation för ljumskbråck. Ljumskbråck sitter nämligen inte på samma ställe i kroppen på män och kvinnor. Många kvinnor har därför blivit felopererade då mannen är norm inom sjukvården. En påläst kvinna i behov av operation tog därför kontakt med sjukvården och krävde att bli opererad på rätt ställe, alltså där hennes ljumskbråck satt. Svaret från sjukvården blev att hon kunde betala 19 000 kronor och utföra ingreppet privat om hon hade synpunkter.

Det är ett sorgligt konstaterande att utvecklingen mot en jämlik hälso- och sjukvård mellan olika socioekonomiska grupper går åt fel håll och att kvinnor fortfarande diskrimineras. Svaret på frågan om sjukvården är tillgänglig för de som behöver den mest blev inte helt oväntat; nej.