Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Stolt över att vara en samhällsfunktion

­”Om bussen går sönder och en förälder blir försenad, det är klart att vi löser det. Dagis är ju en servicefunktion!”

Så sa Inga-Lill Sjöberg, barnskötare och vice ordförande i Kommunals barnomsorgssektion i Umeå, på seminariet Alla andra hämtar tidigt, som Vänsterpartiet i Umeå anordnade i Umeå Folkets hus i april. Flera på seminariet hade exempel på att dagis som service inte alls är självklart. Tamara Spiric, kommunalråd för Vänsterpartiet i Umeå, berättade om en förskola där föreståndaren bestämt att klockan fyra går barnen ut och stannar ute tills föräldrarna hämtar. På vintern i Umeå är det en rätt tydlig signal om när föräldrarna förväntas hämta sina barn.  

Barnomsorgen har en dubbel funktion – den ska vara rolig och utvecklande för barnen och den ska ge service till föräldrarna så de kan arbeta eller studera. Hur får vi de som jobbar på dagis att känna sig stolta över att vara en samhällsfunktion?, undrade Johan Örestig, som tidigare arbetat som barnskötare och nu är politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Umeå. På arbetsplatsträffar och föräldramöten brukar diskussionen utgå från läroplanen. Var skulle den hamna om den istället utgick från grunduppgiften om både lärande och omsorg?

Barnomsorgens omsorguppdrag är ifrågasatt. I många år har fokus varit på lärandeuppdraget, både i lagförändringar och i politisk debatt. Detta har Kommunal uppmärksammat i barnomsorgskampanjen med rapporterna Alla andra hämtar tidigt och Sommarlovshetsen. Obalansen mellan lärande och omsorg hotar grunden för barnomsorg som samhällsfunktion. Förra året skickade Kommunal och Lärarförbundet ett gemensamt brev till landets kommuner för att uppmärkssamma den dubbla uppgiften. Där betonas att det behövs både barnskötare och förskollärare i verksamheten:

”Nu nås vi dock av rapporter om kommuner som använder den nya skollagen och läroplanen som en anledning till att inte längre ha barnskötare anställda i förskolan. Kommuner som strävar efter att fasa ut barnskötaryrket. Kommunal och Lärarförbundet vill gemensamt uttrycka att det är en grov feltolkning av de nya styrdokumenten. Det finns inga statliga intentioner som innebär en strävan mot en viss personalkategori. Både barnskötare och förskollärare är viktiga framtidsyrken och nu satsas på såväl en ny förskollärarutbildning som en ny barnskötarexamen. Kommunal och Lärarförbundet är sedan länge överens om att båda yrkena behövs och bidrar gemensamt utifrån olika kompetenser till både omsorg och lärande.”

Den barnomsorg som utvecklats i Sverige är en förebild i världen för att den lyckas kombinera omsorg och lärande. Den danska sociologen Gøsta Esping-Andersen skriver att en offentligt finansierad barnomsorg av hög kvalitet är ”en perfekt vinna-vinna-politik”[1]. Den utjämnar skillnader i barns uppväxtvillkor och den gör det möjligt för båda föräldrarna att yrkesarbeta vilket stärker barnfamiljernas ekonomi och förhindrar barnfattigdom. Det är en viktig samhällsfunktion och definitivt något att vara stolt över. Och det borde vara självklart att båda uppdragen ligger till grund för hur verksamheten läggs upp.


[1] I The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles. En något bearbetad översättning av kapitlet Att investera i barn och utjämna livschanser finns utgiven av Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.