Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Handlar det egentligen om vinst?

 

Blogg av Simon Vinge, projektanställd utredare på Utredningsenheten

Skolverket gick idag ut med en rapport som varnar för konsekvenserna av att skillnaderna mellan våra grundskolor ökar. Det har blivit allt viktigare vilken skola man går i vilket är något som styrs av ”dolda” faktorer, som föräldrarnas bakgrund och elevens studiemotivation. Men den svenska debatten har ofta överskuggats av en annan fråga än hur man kan göra för att säkerställa en likvärdig och bra skola för alla. Istället har vi mest talat om huruvida de privata aktörerna i skolsektorn bör få ta ut vinst eller inte.

Det var även ämnet på dagordningen för veckans seminarium ”Vinster i välfärden”, där hanteringen av privata aktörer och vinstuttag inom skolsektorn diskuterades med våra närmsta nordiska grannländer.* Den stora skillnaden mellan oss och Norge, Finland och Danmark är att endast i Sverige råder fritt vinstuttag för grundskolor. Alla fyra länder tillåter icke-offentliga aktörer att ta del av statliga pengar i någon utsträckning, men Sverige skiljer ur sig även här genom att ha fri etableringsrätt. Det innebär att skolor i Norge och Finland behöver, förutom att som här uppfylla ett antal krav, godkännas innan de kan inleda sin verksamhet.

En stor del av diskussionen och publikens frågor rörde i vilken utsträckning det egentligen är möjligt att begränsa vinstuttag. Det är en sak att på papper förbjuda en organisationsform att dela ut vinst i balansräkningen; det är en helt annan att se till att inga pengar går ut som dold vinst i form av höga löner, hyra av varumärke, räntekostnader till egen bank eller helt enkelt att man duktigt återinvesterar alla pengar––och sedan säljer bolaget när tillgångarna har växt till sig.

Deltagarna gav inget glasklart svar. Däremot uttrycktes viss förvåning över frågan. De gav intrycket att skoldebatten i dessa länder inte på samma vis har fokuserat på vinstuttag eller ej. Snarare har den centrerat kring frågan: givet att aktörerna inte är vinstdrivande, hur kan deras närvaro i välfärden se ut? Och visst verkar det som att våra nordiska grannländer ställer rätt fråga––avsaknad av vinst verkar inte ha hindrat Finland från att uppnå strålande resultat i PISA-undersökningarna. Det verkar helt enkelt som att kvalitet inom skolan hänger mer på andra faktorer. En sådan faktor underströks i morse av Skolverket: vikten av att alla skolor är bra.

* De inbjudna var Marianne Aasen, Stortingsledamot, ordförande utbildnings- och forskningsutskottet, Norge, Tapio Kosunen, statssekreterare Undervisningsministeriet, Finland och Sofie Birch, politisk konsulent Folketinget, Danmark, modererat av Marika Lindgren Åsbrink.