Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kvinnor utsätts för hot och våld på jobbet

 

Blogg av Anna Ahlin, vikarierande utredare på Utredningsenheten

Vi har hört det förut och nu får vi höra det igen. Om de problem som uppstår när vård, skola och omsorg ges alltför knappa resurser för att kunna bedriva en bra verksamhet. Den här gången handlar det emellertid inte i första hand om brukarna, patienterna och eleverna, utan istället om personalens villkor. Våld mot kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg ökar och har gjort så under lång tid, ända sedan 1980-talet. Det är en av slutsatserna i kriminologen Sofia Wikmans avhandling som läggs fram vid Stockholms universitet idag.

Wikman har gått igenom tidigare undersökningar som studerat förekomsten av hot och våld i arbetslivet. Hon konstaterar att kvinnor inom bland annat vårdsektorn är särskilt utsatta. Förekomsten av hot och våld har dessutom ökat kraftigt över tid. Det har alltid funnits personer som har en benägenhet att uppträda hotfullt eller våldsamt, det är ingen ny företeelse. Men hur kan det då komma sig att hoten och våldet mot personalen ökar?

Svaret är de minskade resurserna i form av nedskärningar och minskat antal personal. Allt färre ska göra allt mer och det på kortare tid. Det skapar en stressig arbetsmiljö som påverkar både personal och de personer som är i behov av vård och hjälp. Risken ökar för att hotfulla situationer uppstår när det inte finns tid och möjlighet till att bygga upp en ömsesidig tillit mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Det är många som får betala ett högt pris för de ständiga nedskärningarna i välfärdssektorn. Personalens utsatthet ökar, samtidigt som deras förutsättningar för att göra ett bra jobb succesivt försvinner. I slutändan är det de som är i behov av vård och hjälp som drabbas mest. Har Sverige verkligen råd att betala priset för ständigt minskande resurser inom välfärdssektorn?

Avhandlingens titel är Våld i arbetslivet. Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder.