Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Innovationer i offentlig sektor

 På nästa kongress 2013, ska Kommunal fatta beslut om en näringspolitisk strategi för välfärdssektorn. Inom ramen för det arbetet ska jag under våren 2012 skriva en rapport om innovationer.

Vad är då en innovation? Enligt den statliga myndigheten Vinnova är en innovation något nytt som uppfunnits för att förbättra något. Forskning brukar ange att en innovation ska ge nytta åt mottagaren och/eller avsändaren (Läs vidare i Vinnova, Tjänsteinnovationer i offentlig sektor).

Men innovationer kan också handla om nytänkande i mötet mellan medborgare/brukare och arbetsgivare/medarbetare. Det kan vara nya produkter, tjänster och arbetsformer. På senare tid har flera forskare uppmärksammat det här synsättet. (Läs vidare i kapitlet ”En verklighetsanpassad innovationspolitik” i rapporten Från hantverkskilt till hästföretag), och Malin Lindbergs artikel ”Doing gender in Sweden’s innovation policy when transforming academic theory into regional practice” som ingår i konferensmaterial till ”Equality, growth and sustainability. Do they mix?”

Vad är det som driver innovationer? Det ske på flera olika sätt. Den kan exempelvis vara medarbetardriven där dessa ser behov och ställer krav på ett förnyelsearbete. Ett annat sätt är när medborgarna känner ett behov och ställer krav på utveckling och förbättringar.

Tjänsternas betydelse för ekonomisk tillväxt ökar och uppgår idag till cirka 70 procent av BNP. Ämnet tjänsteinnovationer är därmed högaktuellt. Regeringen har fattat galoppen och har delat ut uppdrag till flera olika aktörer. Där ingår bland annat att Vinnova ska analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer inom näringsliv och offentlig sektor.

När det gäller min egen rapport har jag just nu fyra verksamheter som jag ser som innovativa. Det är alltifrån Lean till lärcirklar. Här finns lite skrivet om dem: förbättringsarbetet Varje dag lite bättre! I Kalmar , Söderhamns kommuns arbete med kombinerade yrkesroller , Dammdalsskolans lärcirklar , Lean-tänk i städ i Skellefteå .

Min plan att intervjua och träffa medlemmar som arbetar i dessa verksamheter för att på så sätt kunna förmedla deras lärdomar till andra. Om ni har tips på verksamheter som ni tycker att jag måste känna till hör då av er till mig. Då får kongressen ett bättre underlag att fatta beslut om.

Läs mer på Innovationsrådets webbplats