Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Under höga tak ryms alla

Rapporten om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla är skriven av Anna Hedborg.

En dryg tredjedel står utan full sjukförsäkring. En snabbt växande andel av dem som arbetar har inte längre ett fullgott inkomstskydd i den allmänna sjukförsäkringen. Det beror på att lönerna stadigt ökat, medan taket i sjukförsäkringen inte har hängt med. Fram till mitten av 1980-talet hade färre än var tionde löntagare en lön över taket. I denna rapport finns nya uppgifter som visar att den andelen har vuxit till en dryg tredjedel av alla löntagare 2009. Det innebär att en betydande del av dem som arbetar får ut betydligt mindre än 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen om de blir sjuka.

Det här är ett problem för tilltron till socialförsäkringarna. I takt med att färre omfattas av sjukförsäkringen kommer också många att börja ifrågasätta varför de ska betala skatt för en försäkring som inte gäller dem. Många betalar dessutom två gånger för att vara försäkrade mot sjukdom; genom arbetsgivaravgifter och avgifterna för kollektivavtalade tilläggsförsäkringar. Det är viktigt att bevara tilltron. Sjukförsäkringen hjälper inte bara den som drabbas av sjukdom – den fördelar också risker mellan inkomstgrupper. Låginkomsttagare blir oftare sjuka och arbetslösa än höginkomsttagare. Det gäller i synnerhet medlemmarna i Kommunal. Det innebär att stora belopp går från höginkomsttagarna till låginkomsttagarna,vilket gynnar Kommunals medlemmar.

Den här rapporten visar att omfördelningen inom sjukförsäkringen är betydande. År 2008 omfördelades 36 miljarder kronor från hög- till låginkomsttagare i sjukförsäkringen. Det kan jämföras med inkomsterna från den samlade statliga inkomstskatten, inklusive den så kallade värnskatten, som samma år var 44 miljarder kronor. Om förtroendet för sjukförsäkringen minskar och den börjar urholkas kan det leda till att en stor del av svenska befolkningen föredrar en privat försäkring. Men en privat sjukförsäkring blir dyrare än en allmän sjukförsäkring, eftersom inte alla delar på risken. Det innebär att låginkomsttagare som tvingas köpa en privat sjukförsäkring får ännu mindre pengar i plånboken och att klyftorna ökar.Med andra ord kommer höjda tak, som vid en första anblick ser ut att främst gynna dem med högre inkomster, också att gynna låginkomsttagare eftersom de nyttjar sjukförsäkringenmest. Medlemmarna i Kommunal har allt att vinna på att sjukförsäkringen omfattar alla.

Under höga tak ryms alla och kan alla bli rättvist behandlade.

Pressmeddelande