Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hög tid för lön hela dagen!

Löneskillnaden mellan kvinnor som grupp och män som grupp är 14,3 %. Räknat på en arbetsdag mellan 08-17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl 15:51. Såhär har det sett ut sedan 1981 – utvecklingen står still. Hög tid för en förändring och lön hela dagen!

Idag på Internationella kvinnodagen uppmärksammar Kommunal de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Bakom kampanjen Lön hela dagen står ett stort antal fackförbund, partipolitiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer. Läs mer på http://facebook.com/lonheladagen.

I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet står:

Vi har bildat 15:51 rörelsen för att tillsammans trycka på för att kvinnor ska ha lön hela dagen. Om lönegapet ska minska måste vi ändra strukturer i samhället. Om detta har vi en bred samsyn.

Artikeln pekar på de strukturer i samhället som motverkar jämställda löner, såväl att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade och att det betyder olika saker för kvinnor och män att få barn som att det finns mekanismer i lönebildningen som motverkar jämställda löner. En uppmaning skickas till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, som regeringen tillsatte i höstas:

Den av regeringen tillsatta delegationen för jämställdhet i arbetslivet behöver inte göra fler kartläggningar av hur olika lön, olika villkor och olika värde ser ut. Det vet vi. Svara istället på frågan vilka mekanismer som återskapar ojämställda löner.

Ps. Kl 15:51 idag byter vi ut vår statusrad på Facebook till ”Efter kl 15:51 jobbar kvinnor gratis, varje dag. Hög tid för lön hela dagen!” eller twittrar samma budskap under #lonheladagen Gör det du med!