Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hatad av många, älskad av få

Den 12 oktober 2011 presenterade EU-kommissionens sitt förslag  på reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden 2013-2020. Innan förslaget offentliggjordes föregicks den av cirka ett och halvt års offentliga debatter och konsultationer.

Det är ingen liten fråga som diskuteras. EU:s jordbrukspolitik hör till den mest omdebatterade och kritiserade delen av EU:s politik. Så förvånande är det kanske inte med tanke på att jordbrukspolitiken är EU:s enda helt integrerade politikområde. Kostnaderna för jordbrukspolitiken upptar cirka 40 procent av EU:s totala budget.  EU:s jordbrukspolitik har kritiserats ur nästan alla perspektiv. För att vara för kostsam eller för att ge för lite i stöd. För att den snedvrider konkurrensen, att den leder till högre matpriser, miljöförstöring och försämrade förutsättningar för fattiga länders jordbruk samt att fördelningen av stöd är orättvis.

Jordbrukspolitiken har sedan 1990-talet genomgått en rad reformer för att göra jordbrukspolitiken mer marknadsanpassad och för att minska jordbrukspolitikens belastning på miljön. Reformerna har inneburit en rad förbättringar men ett viktigt område lyser fortfarande med sin frånvaro: villkoren för lantarbetarna.

Sedan 2003 är det direktstöd jordbrukarna får villkorat olika tvärvillkor. Tvärvillkoren utgörs av lagregler rörande bland annat miljö, växtskydd och djurhälsa som jordbrukarna måste uppfylla för att få fullt direktstöd. Tyvärr finns det fortfarande inga tvärvillkor som reglerar arbetsmiljön eller arbetsvillkoren.

Europas lantarbetare är idag en av de mest utsatta grupperna på EU:s arbetsmarknad. Branschen präglas av dåliga arbetsvillkor, brist på anställningstrygghet, säsongsarbete och en hög grad av olagliga anställningar. Ett rimligt minsta krav vore att de som får jordbruksstöd följer de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden i respektive land. 

Arbetsgivare som använder sig av otillåtna anställningsformer och underlåter att respektera arbetsmiljölagar är ett problem, inte bara för de anställda lantarbetarna utan för jordbruksnäringen i stort. De jordbrukare som följer lagar och regler drabbas av en osund konkurrens från företag som inte följer lagarna. Branschens effektivitet riskerar att minska då konkurrensen snedvrids.  Ska EU ha ett konkurrenskraftigt jordbruk som garanterar säkra livsmedel av god kvalitet är förbättrade och säkra arbetsvillkor en förutsättning. Som det ser ut nu får vi dock vänta på lösningen på dessa problem.

Vill du läsa Kommunals remissyttrande över av EU:s jordbrukspolitik hittar du den här.

Kommunals jordbrukspolitiska program antaget vid kongressen 2010 hittar du här  och tillhörande underlagsrapporter hittar du här, här  och här

Kommunals rapport Migrerande arbetskraft  tar upp villkoren för migrerande arbetskraft i Kommunals branscher, bland annat inom jordbrukssektorn.

Jordbruket rör fler än bönder  är en debattartikel som Kommunal skrev tillsammans med WWF inför det att EU presenterade sitt förslag till jordbrukspolitik hösten 2010.