Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sverige europeisk medelmåtta i äldreomsorg

Sverige var tidigt med att bygga ut den offentligt finansierade äldreomsorgen. Länge hade Sverige en klar tätposition i hur stor andel av den äldre befolkningen som bor i särskilt boende eller får hemtjänst. I sin senaste lägesrapport konstaterar Socialstyrelsen att Sverige idag ligger på en mellannivå. Jämförelsen kommer från OECD-rapporten Help wanted? Providing and paying for long-term care.

I diagrammet nedan, hämtade från Socialstyrelsens lägesrapport, framgår att Nederländerna, Belgien, Schweiz och Island har en större andel av den äldre befolkningen som bor i äldreboende.

 

 Kvarboendeprincipen, alltså att äldre ska få bo kvar hemma och få hjälp av hemtjänsten för att klara av sin vardag, har varit viktig i svensk äldreomsorg. OECD visar att inte heller när det gäller hemtjänst är Sverige längre i topp. I Danmark, Nederländerna, Norge och Schweiz har en större andel av den äldre befolkningen hemtjänst.

 

Läs mer om vad nedskärningarna i äldreomsorgen har för konsekvenser i Kommunals rapport Hänger din mammas trygghet på dig? och i mina tidigare bloggar Besparingar i äldreomsorg är kortsiktig politik och Det går att vända utvecklingen!