Skolan som en förutsättning för ett jämlikare samhälle

Elevernas studieresultat redovisat efter föräldrarnas högsta utbildningsnivå