Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Besparingar i äldreomsorg är kortsiktig politik

Äldreomsorgen får allt mindre resurser, både i kronor räknat och som del av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Det visar Kommunals rapport Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar som släpps idag. Samtidigt ökar andelen äldre i befolkningen och de har lika stort behov av hjälp. De senaste femton åren har de äldre inte blivit friskare.

Kommunpolitikernas sparande på äldreomsorg är kortsiktigt. De räknar inte med hela den samhällsekonomiska kostnaden. Vårdskandalerna som avslöjats i media den senaste veckan talar sitt tydliga språk. Verksamheten i äldreomsorgen har blivit lidande och därmed såväl de äldre som personalen som jobbar där.

Diagram 1 Andel av befolkningen, 80 år eller äldre, som fick offentlig äldreomsorg 1980 och 2009. Källa Szebehely, Marta & Ulmanen, Petra 2008 och Socialstyrelsen 2011

Rapporten Hänger din mammas trygghet på dig? visar på en annan sida av besparingarna – färre får del av äldreomsorgen. År 1980 fick 62 procent av befolkningen som är 80 år eller äldre offentligt finansierad äldreomsorg. År 2009 var det endast 35 procent av den gruppen som fick det. I takt med att den offentligt finansierade äldreomsorgen har dragits ned har de äldres anhöriga tagit ett större omsorgsansvar. Framför allt är det de äldres döttrar som hjälper till mer.

I rapporten redovisas vem som hjälper hemmaboende äldre, 75 år eller äldre, som behöver hjälp med åtminstone en av insatserna städning, tvätt, matinköp, matlagning eller bad/dusch. I slutet av 1980-talet var det 40 procent av de äldre som fick den här hjälpen av en anhörig de inte bor med. I dag får 65 procent av de äldre hjälp med de här insatserna av en nära anhörig eller vän som de inte bor med, alltså en ökning med 25 procentenheter.

Diagram 2. Andel som får hjälp av anhörig eller vän utanför hushållet bland hemmaboende personer, 75 år och äldre, som behöver hjälp med minst en av insatserna städning, tvätt, matinköp, matlagning och bad/dusch. Tidsserie 1988-2010. Källa: SCB ULF

Tidigare forskning har visat att det är de medelålders döttrarna som framför allt ökat sin omsorgsinsats. Av SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden, ULF, 2010 framgår att döttrarna fortfarande gör den största hjälpinsatsen. Nästan en tredjedel av de hemmaboende äldre, 75 år och äldre, med hjälpbehov får hjälp av en dotter. Ungefär 14 procent får hjälp av en son.

Diagram 3. Andel som får hjälp från olika hjälpgivare utanför hushållet bland hemmaboende personer, 75 år och äldre, som behöver hjälp med minst en av insatserna städning, tvätt, matinköp, matlagning och bad/dusch 2010 som får hjälp av. Källa: SCB ULF

Anhörigomsorgen är inte gratis, varken för de som ger omsorg eller för samhället. Bland medelålders kvinnor som ger omfattande omsorg till närstående äldre står 40 procent utanför arbetskraften jämfört med 30 procent av medelålders kvinnor utan omsorgsansvar. Uppskattningsvis 100 000 personer anger vård av anhörig som främsta skäl till att de gått ned i arbetstid eller helt slutat arbeta. Utöver att dessa personer själva får lägre arbetsinkomster när de jobbar deltid eller helt står utanför arbetskraften, så förlorar samhället i uteblivna skatteintäkter.

De utmaningar som Sverige står inför, bristande arbetskraftsutbud och den framtida finansieringen av välfärdstjänsterna, hänger ihop. För att fler ska kunna jobba mer behövs en välfungerande social infrastruktur med barnomsorg och äldreomsorg. När fler jobbar mer ökar även skatteintäkterna så vi har råd med offentligt finansierade välfärdstjänster av hög kvalitet.