Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ständigt standby – en rapport om visstidsanställdas villkor (2011)

Rapporten ”Ständigt standby” är skriven av utredaren Emma Ölmebäck i oktober 2011 och handlar om visstidsanställdas villkor. Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar – olika former av vikariat och projektanställningar – och en betydande andel av alla visstidsanställda är kvinnor .

Rapporten bygger på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes i september 2011 och besvarades av 1 016 personer med anställningsformen visstidsanställd. För att få ett representativt urval om minst 1 000 visstidsanställda ställdes frågor till totalt 6 018 personer. Enkätundersökningen handlar om visstidsanställda på hela arbetsmarknaden, inte endast inom Kommunals organisationsområde. Till gruppen timavlönade visstidsanställda, 472 personer, ställdes ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen är genomförd av Novus Opinion.

Kommunals undersökning visar:

 • Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent.
 • Att vara visstidsanställd är inget ungdomsfenomen. På hela arbetsmarknaden är hälften av de visstidsanställda över 25 år. Medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting är 35 år.
 • Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning.
 • Att vara visstidsanställd är betydligt vanligare bland kvinnor. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor 70 000 fler än antalet visstidsanställda män på hela arbetsmarknaden. Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor.
 • Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de timavlönade visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen.
 • Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön.

Kommunals krav:

 • Lagstiftningen måste följas. Visstidsanställda ska inte diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda.
 • Möjligheterna till visstidsanställningar under långa tidsperioder hos samma arbetsgivare måste begränsas. Inför årets avtalsrörelse kräver Kommunal att följande bestämmelser ersätter 5 §, andra stycket, lagen (1982:80) om anställningsskydd:
  • Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.
  • Anställning på vikariat för viss angiven person får dock ske i sammanlagt två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd på vikariat, eller på vikariat och annan tidsbegränsad anställning, i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.
 • Motverka de orättvisa lönerna mellan kvinnor och män. Ett särskilt utrymme, en jämställdhetspott, ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade. Det gynnar anställda i kvinnodominerade branscher, och det gynnar visstidsanställda.