Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Jämlikhet – bästa sättet att undvika finanskriser?

Orsakerna till 2008 års globala finanskris diskuteras fortfarande livligt. Att finanskrisen föregicks av en snabb kredittillväxt är allmänt känt. Men nu kommer nya forskningsrön om vad denna kredittillväxt berodde på.

Professor Michael Kumhof, verksam vid IMF, har i en rapport analyserat inkomstfördelningens betydelse för kredittillväxten. I veckan gästade han Stockholm vid ett seminarium som arrangerades av tankesmedjan Global Utmaning.

Michael Kumhof forskade kring 1930-talskrisen, men upptäckte en slående likhet mellan 1930-talskrisen och 2008 års finanskris: Båda föregicks av en längre period av ökade inkomstskillnader och stigande skuldsättning bland hushållen.

 

Kumhof utvecklar en teoretisk modell, där löntagarnas förhandlingsstyrka går ned, vilket leder till lägre löneökningar och högre inkomstskillnader. De rikaste väljer att inte konsumera hela sina ökade inkomster, utan lånar ut en del av dem till övriga i befolkningen – så att de, i alla fall på kort sikt, kan upprätthålla sin relativa konsumtionsnivå. Och detta leder i sin tur till ökad privat skuldsättning och större sannolikhet för finansiell kris.

Slutsatsen i Michael Kumhofs papper är att det bästa sättet att undvika en ny finansiell kris är att stärka löntagarnas förhandlingsposition mot arbetsgivarna. Det leder till högre löneökningar, minskad privat skuldsättning och lägre risk för nya finansiella kriser.

Så: sunda löneökningar är inte bara bra för löntagarna, det kan också vara ett sätt att undvika nya finanskriser. Något som IMF:s ledning gärna får ta i beaktande, när nästa krispaket ska jobbas fram.