Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hela tiden – Kommunals syn på arbetstider

Kommunals utredare Anna Spånt Enbuske gästbloggar på Miljöpartiets partiprogramsblogg. I inlägget ”Hela tiden – Kommunals syn på arbetstider” skriver hon om hur Kommunal arbetar med frågan om arbetstidens längd.

”Idag fokuserar Kommunal på att skapa en heltidsnorm inom de skattefinansierade välfärdstjänsterna. I det uppdraget ingår att utmana deltidsnormen och att vara pådrivande i utvecklingen av arbetsorganisationer som tar tillvara på medarbetarnas hela arbetsutbud – inte delar av det. Där ingår också att teckna kollektivavtal som ger möjligheter för medarbetarna att påverka när och hur mycket de arbetar.”