Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ständigt standby

Jag gillar min mobil – den underlättar min vardag, mitt jobb och hjälper mig hålla kontakten  med mina vänner. 640 000 människor, majoriteten kvinnor, har troligen en annan relation till...

Fortsätt läsa

Jag gillar min mobil – den underlättar min vardag, mitt jobb och hjälper mig hålla kontakten  med mina vänner. 640 000 människor, majoriteten kvinnor, har troligen en annan relation till sina mobiltelefoner. Jag tänker på alla visstidsanställda som går och hoppas på ett sms från en arbetsgivare om att få jobba några timmar. Det där sms:et som kanske innebär att ekonomin precis går ihop nästa månad. Idag släpper Kommunal rapporten ”Ständigt standby – en rapport om visstidsanställdas villkor”. Rapporten visar att:

  • Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen.
  • Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent.

Detta hade kanske varit okej om det handlat om en kort episod i våra liv för att få in en fot på arbetsmarknaden. Men verkligenheten visar annorlunda.

  • Att vara visstidsanställd är inget ungdomsfenomen. På hela arbetsmarknaden är hälften av de visstidsanställda över 25 år. Medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting är 35 år.
  • Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning.
  • Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön.

Ett av Kommunals krav i avtalsrörelsen är att begränsa visstidsanställningar under långa tidsperioder. Då skulle samhället bli mer jämställt, det skulle födas fler barn och människor skulle slippa vara ständigt standby. Vilken arbetsgivare kan vara emot en sådan utveckling?

Läs hela rapporten här.