Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Lägre ambitionsnivåer – en vettig jämställdhetsstrategi?

Så har den kommit. Statistiska centralbyråns tidsanvändningsundersökning – som bara görs vart tionde år. Nyhetsrubrikerna lät inte vänta på sig. Statistiska centralbyrån (SCB) skrev själva ”Hemarbetet mer jämlikt” på sitt pressmeddelande.

Men vad är det egentligen som har hänt? Har männen verkligen tagit en större del av ansvaret för hemarbetet jämfört med tidigare? Nja, tittar man noga på undersökningen så är rubriken tämligen missvisande.

Genomsnittlig tid för aktiviteter 2010, 2000 & 1990.
(Befolkningen 20-64 år. Alla veckodagar. Timmar per dag)

Jämför man den tid som män lägger på hemarbetet idag med 1990 så går det inte att finna några markanta skillnader. SCB skriver själva att männen ”lägger ungefär lika mycket tid på hemarbete som de gjorde för 20 år sedan”. Det som har hänt är att kvinnor har minskat sitt hushållsarbete tämligen dramatiskt – med cirka en timme per dag.

Så förklaringen till att hemarbetet har blivit mer jämställt är att kvinnor har dragit ned på ambitionsnivån hemma. Inte att männen gör mer. Kvinnor har ökat sitt betalda arbete, och dragit ned på sitt obetalda arbete. Männen har tvärtom minskat sitt betalda arbete, men inte ökat sitt obetalda arbete (även om skillnaden i männens betalda arbete inte är lika stor).

Är kvinnors lägre ambitionsnivåer hemma en vettig jämställdhetsstrategi? Ja, så länge inte männen ändrar sitt beteende är det väl bättre att rationalisera bort så mycket hushållsarbete som möjligt än att kvinnor helt går under i dubbelarbetesträsket. Men om kvinnor ska kunna nå samma ekonomiska frihet som män i framtiden – ja, då krävs det något mer.

Och någonstans finns det trots allt en smärtgräns för hur mycket man kan dra ned på hushållsarbetet. Lite damm under sängen kan väl de flesta av oss (som inte är allergiker) leva med, men något behöver man äta, och tvättmaskinen behöver köras. I alla fall ibland.  

Kom igen killar. Ni kan bättre.