Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Orkar vi lyfta blicken?

 Jaha.

Roligare än så här blev inte återhämtningen i världsekonomin. Precis när bruttonationalprodukten i USA och Tyskland börjar komma upp i 2008 års nivåer (se diagrammet nedan) så mattas återhämtningen av.

Diagram: BNP i Sverige, Tyskland, USA 2007-2010. Index. 2007=100

Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen justeras nu ned i rasande takt. Häromdagen presenterade Konjunkturinstitutet sin senaste prognos* där de bedömer att tillväxten i Sverige landar på 1,9 procent 2012*. Banken SEB prognostiserar en tillväxt på 1,4 procent**. Regeringen har hittills lagt den lägsta prognosen för nästa år med 1,3 procent***.

När man följer medierapporteringen får man en lätt déjà-vu-känsla. Insolventa banker. Betydande budgetunderskott. Ett svagt politiskt ledarskap – inte minst i EU – som pressar fram uppgörelser som kanske räddar marknadens förtroende någon dag eller två, men som inte ger några svar på de grundläggande frågorna.

Hur ska skulderna i de mest skuldsatta länderna betalas tillbaka? Eller ska de tvärtom skrivas av? Och vad händer med eurosamarbetet? Ska det fördjupas med fler gemensamma åtaganden? Eller ska man ta fram exitstrategier så att de länder som inte håller måttet (eller de som tröttnat på att betala för de som inte gör det) kan få lämna under ordnade former?

Det är inget snack om att västvärldens ekonomier står inför stora utmaningar. Utöver de akuta skuld- och konkurrenskraftsproblemen, så väntar den demografiska utmaningen runt hörnet. Och sedan behöver man lösa framtidens energiförsörjning…

Sverige har dock ett relativt gynnsamt läge. Vi har inga problem med offentlig skuldsättning eller dålig konkurrenskraft. Vi skulle kunna utnyttja läget till att vara lite smarta. Gå före.

Regeringen har hittills förpassat framtidsfrågorna till en ”framtidskommission”. Men långt ifrån alla frågor behöver utredas. På många områden behöver man bara börja agera.

Regeringen skulle kunna investera i en jämställd arbetsmarknad, med rätt till heltid och barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Självklart för jämställdhetens skull – men också för att uppmuntra ett ökat kvinnligt arbetsutbud i framtiden, när andelen äldre ökar.

Det är ett tips. Regeringen får gärna höra av sig om de vill ha fler.

* http://www.konj.se/347.html
** http://www.seb.se/pow/default.asp
*** http://www.regeringen.se/sb/d/15055/a/173833