Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Att jobba i kommunen – tillfälligt jobb eller livstidsanställning?

Det finns flera olika motstridiga uppfattningar om de som arbetar i kommunsektorn. Å ena sidan finns uppfattningen att det är en sektor som präglas av stor personalomsättning, består av jobb som man har några år och sedan går vidare i arbetslivet. Å andra sidan finns uppfattningen att det är iögonenfallande låg omsättning i sektorn, att den präglas av livslånga anställningar och att de som jobbar där är ovanligt ovilliga att sluta och börja jobba i någon annan sektor.

Hur ser det ut i verkligheten? Det har jag och en kollega ägnat lite tid åt att gå igenom. Vi har använt statistik som sträcker sig från 1994 till 2010. De som ingår har någon gång under dessa år arbetat inom kommuner och landsting och dessutom samtidigt varit medlemmar i fackförbundet Kommunal.  Statistikmassan, om man vill kalla den det, omfattar drygt 870 000 personer. De som ingår kan ha arbetat endast ett år, alla sexton åren eller flera kortare perioder under de sexton år som statistiken omfattar. Låt oss kalla det anställningsperioder.

Resultatet av analysen visar att hälften av alla anställningsperioder är fem år eller kortare. Det innebär att hälften av alla Kommunals medlemmar som arbetar i kommuner och landsting har slutat efter fem år. Naturligtvis kan en delförklaring vara att man bara har haft tidsbegränsade anställningar. Men – analysen är bara gjord på Kommunals medlemmar, och organisationsgraden är lägre bland dem med visstidsanställningar. Totalt inom kommunsektorn är organisationsgraden 33 % bland visstidsanställda och 84 % bland tillsvidareanställda. Om det var möjligt att inkludera alla som inte är medlemmar i statistiken förhåller det sig sannolikt så att personalomsättningen skulle vara större.

Analysen visar också att många jobbar kvar länge. Drygt 120 000 personer arbetade samtliga sexton år.

Kanske kan man säga att båda uppfattningarna om kommunsektorn är riktiga. Många jobbar bara några år i kommuner och landsting, men många stannar också länge?