Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Normer hos föräldrar leder till sommarlovspress

Kommunals ordförande Annelie Nordström och Kommunals jämställdhetspolitiska utredare Ulrika Lorentzi skriver i den debattartikel i Dagens Arena 21 juni 2011:

”I dag pågår en utveckling där kommuner omvandlar barnskötartjänster till förskollärartjänster, med hänvisning till den nya skollagen som träder i kraft 1 juli i år. De kommunerna har missuppfattat den nya lagen. Den svenska barnomsorgsmodellen bygger fortfarande på att förskola och fritidshem både bidrar till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande och möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap och förvärvsarbete eller studier. En sådan verksamhet behöver både förskollärare och barnskötare.
Föräldrar ska slippa välja mellan barn och jobb. De ska kunna välja båda och de ska inte tvingas in i omöjliga ekvationer. För att uppnå det behövs förskolor och fritidshem med bra bemanning och resurser. Där barn kan ha sommarlov – åka på utflykter, bada, slappa och leka på stranden – även när de är på förskolan eller fritidshem och föräldrarna jobbar.”