Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Lönerally i kommuner och landsting

I Svenska Dagbladet 16 juni 2011 intervjuades Kommunals chefekonom Emma Lennartsson om löneökningar i kommuner och landsting bland chefer, tjänstemän, direktörer och vd.

”Landstingsdirektörernas löner har ökat med en hel arbetarlön. De motsvarar nu fem arbetarlöner i stället för fyra. Frågan är hur det kan vara motiverat att deras löner sticker iväg på det viset” säger Emma Lennartsson.