Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetslösheten sjunker för män – men inte för kvinnor

Kommunals chefekonom Emma Lennartsson kommenterar iTV4 Ekonominyheter 26 maj 2011 varför arbetslösheten sjunker för män – men inte för kvinnor:

”Det finns redan idag ett stort gap i sysselsättningen mellan män och kvinnor. Kvinnor jobbar i betydligt lägre utsträckning än män. Både när det gäller att man är i sysselsättning överhuvudtaget och hur många timmar man jobbar.”

En av förklaringarna är att industrin har tagit fart, men jobben blir inte fler i den offentliga sektorn där många kvinnor jobbar, snarare tvärtom.

”Regeringen sköt bara till tillfälliga tillskott under finanskrisen och de fasas nu ut. Det gör att sysselsättningen inte ökar lika snabbt i den delen av ekonomin” sa Emma Lennartsson.