Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunal och Fairtrade – Inspirerande tips (2011)

Att leva som man lär är viktigt för Kommunal. Det är ett av huvudskälen till att Kommunal väljer produkter från Fairtrade (tidigare Rättvisemärkt).

Kommunal engagerar sig i Fairtrade. Det sker både genom kunskapsutbyte med Föreningen för Fairtrade och genom att stora delar av Kommunal väljer att köpa in Fairtrade-märkta och andra rättvist handlade varor.

I en undersökning bland Kommunals avdelningar och sektioner ställdes frågor om kännedom kring, om attityder gentemot samt hur samarbetet med Fairtrade ser ut. Resultatet visar att intresset för Fairtrade är stort inom Kommunal. Det visar också på hur samarbetet kan utvecklas vidare.

9789171419408 Kommunal och Fairtrade