Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalare ska kunna leva på sin lön

I Efter Arbetet Debatt skriver Kommunals chefekonom Emma Lennartsson om Anders Borgs utspel om att kommunalarbetarnas löner ska sänkas:

”Avslutningsvis är det svårt att ta till sig i vilken verklighet regeringen befinner sig i. Har Anders Borg överhuvudtaget någon uppfattning om vilka nivåer det är på lägstalönerna och vad kvinnor och män som arbetar i förskolan, sjukvården och äldreomsorgen faktiskt tjänar?

Faktum är att lägstalönen för de som jobbar i kommuner och landsting är 16 070 kronor i månaden, före skatt. Detta under förutsättning att man arbetar heltid, vilket inte på något sätt är någon självklarhet. Bland unga mellan 20 och 29 år är den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kommuner och landsting 62 procent. Det innebär att dagens lägstalön i praktiken kan vara så låg som 9 960 kronor i månaden, före skatt. Vem kan försörja sig på det?”