Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner (2011)

I en ny undersökning genomförd av Novus opinion framkommer att finansminister Anders Borg saknar folkligt stöd för att ingångslönerna är för höga i kommunal sektor. Kommunal redovisar resultatet i en ny rapport.

Här är några av undersökningens resultat:

  • Endast 4 procent delar uppfattningen om att lägstalönen i kommunerna är för hög. Endast 13 procent håller med finansministern om att lägstalönernas nivå hindrar kommunerna från att anställa fler.
  • En bred majoritet, två av tre svarande, menar att de inte ensam skulle klara av att försörja sig på dagens lägstalön i kommuner och landsting, 16 070 kronor i månaden före skatt vid heltidsarbete.

– Att Anders Borg på allvar menar att en lön på 16 070 kronor före skatt är för hög visar att han själv inte tror på den gamla moderata devisen om att man ska kunna leva på sin lön, säger Kommunals chefekonom, Emma Lennartsson.

– I äldreomsorgen kommer det att råda brist på arbetskraft i framtiden. Då är det extra viktigt att lyckas attrahera unga – och det gör man inte med låga löner och dåliga arbetsvillkor, avslutar Emma Lennartsson.

Om undersökningen

Rapporten ”Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner” bygger på en enkätundersökning om inställningen till lägstalöner för kommunanställda. Undersökningen är gjord mellan den 1 och 4 april 2011, och har besvarats av ett representativt urval av befolkningen. Totalt har 1 000 personer svarat på frågorna. Undersökningen är genomförd av Novus Opinion.