Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Alla andra hämtar tidigt (2011)

En undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor gjord av Kommunals utredare Ulrika Lorentzi mars 2011.

Kommunals undersökning visar att:

  • För 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.´
  • Förskolans öppettider motsvarar inte förälderns behov för var femte förälder bland Kommunals medlemmar.
  • 67 procent av föräldrarna har inte blivit tillfrågade om vilka behov de har av öppettider på förskolan.
  • Hälften av föräldrarna känner press att hämta tidigt från barnomsorg. Den främsta förklaringen, som varannan förälder som känner press anger, är att många andra barn blir hämtade tidigt.
  • Personaltätheten i förskolan är betydligt lägre idag än i början av 1990-talet – nästan ett barn till per årsarbetare. Från i snitt 4,4 barn per årsarbetare 1990 till 5,3 idag.