Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Stimulera efterfrågan i ekonomin

I Dagens Arena 11 februari 2011 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och chefekonom Emma Lennartsson om Anders Borgs uttalande om att sänka kommunalarbetares löner:

”Om inte sänkta löner är svaret på hur vi ska få fler jobb till ungdomar – vad ska vi då göra? Finns det inga lösningar?

Jo, det är klart att det finns:

1.Stimulera efterfrågan i ekonomin – till exempel genom mer resurser till kommuner och landsting och höjda barnbidrag.

2.Förbättra utbildningen för de ungdomar som söker jobb och inte har gymnasieexamen genom ett brett kunskapslyft.

3.Investera i arbetsmarknadsutbildning, både för unga och äldre. För trots att det är hög arbetslöshet i ekonomin som helhet rapporterar många företag och branscher att de har svårt att rekrytera. Till exempel är behovet av utbildad arbetskraft stort inom äldreomsorgen.

4.Förbättra övergången mellan studier och arbete – både från gymnasiet och från högskolan. Fler praktikperioder och ett starkare engagemang från arbetsgivarna redan under utbildningen är viktiga delar. Ett positivt exempel är de vård- och omsorgscollege som finns på flera håll i landet.”