Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Ja, visst kan kvinnor jobba mer Reinfeldt

I Aftonbladet Debatt 12 december 2010 skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström och chefekonom Emma Lennartsson om att regeringen bör lagstifta om rätt till heltid och bygga ut barn- och äldreomsorgen:

”Kvinnor arbetar betydligt oftare deltid. Över 700 000 kvinnor arbetar mindre än 35 timmar i veckan, och den siffran är dubbelt så hög som männens drygt 300 000. Och det är inte bara kvinnor med småbarn som jobbar deltid, det är kvinnor i alla åldrar. Visst är det många människor som själva väljer att arbeta deltid, men det är ett problem att deltidsarbetet är så ojämlikt fördelat – mellan könen och mellan olika branscher. Men framförallt är det ett problem att en betydande del av allt deltidsarbete är ofrivilligt.

Deltidsarbetet får betydande ekonomiska konsekvenser. Dels för alla som jobbar deltid, dels för samhällsekonomin i stort. Som deltidsarbetande får man lägre löneinkomster, lägre sjukpenning och lägre pension. I genomsnitt jobbar Kommunals medlemmar 85 procent – och bara lönetappet till följd av deltidsarbetet kostar den enskilde medlemmen i snitt drygt 30 000 kronor, före skatt. Varje månad.”