Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Stadge- och avgiftskommitténs rapport (2010)

Kommitténs uppdrag

Förbundsstyrelsen beslutade på sammanträde den 21 oktober 2008 att tillsätta en gemensam stadge- och avgiftskommitté inför 2010 års kongress. Kommittén fick till uppgift att se över stadgefrågor som kan aktualiseras enligt förbundets stadgar § 29 för beslut om stadgeändringar vid kongressen 2010.