Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Så växer jordbruket – Näringspolitikens betydelse (2010)

Jordbruk och livsmedelsproduktion är centrala områden i vår vardag. Frågor om djurskydd, jordbruksstöd, livsmedelspriser och hunger återkommer ständigt i mediernas nyhetsrapportering. Alla har de en koppling till jordbruket. Den här skriften beskriver de näringspolitiska förutsättningarna bakom dessa nyheter. En bild av näringen som sådan ges, det vill säga av företagens verksamhet, struktur och konkurrenssituation. Dessutom beskrivs olika politiska mål och regleringar som inverkar på näringens utveckling.

Syftet är att ge en översiktlig bild av hur jordbruket och livsmedelssystemet hänger ihop och av jordbrukets roll i samhället. Med kunskap om hur dessa näringar fungerar kan Kommunal arbeta för att förbättra arbets- och livssituationen för medlemmarna.

Skriften är en del av faktaunderlaget till Kommunals kongressrapport Vattna, Gödsla, Gallra! – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot.