Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Klimatet och jordbruket – En skrift om klimatförändringarna (2010)

Klimatfrågan berör både Kommunal och andra fackliga organisationer världen över. Förändringar i klimatet påverkar förutsättningarna för arbete och försörjning såväl som livssituationen för medlemmar i alla länder. I denna skrift beskrivs de grundläggande orsakerna till klimatförändringarna samt de kopplingar som finns mellan jordbruket och klimatförändringarna.

Kunskap om hur jordbruket påverkar och påverkas av klimatförändringarna är viktig när Kommunal fastställer de jordbrukspolitiska prioriteringarna. Skriften är en del av faktaunderlaget till Kommunals kongressrapport Vattna, Gödsla, Gallra! – Dags för Kommunals jordbrukspolitik att slå rot.

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7–11 juni 2010.

Klimatet och jordbruket – En skrift om klimatförändringarna (pdf)