Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Kommunalarnas arbetsmarknad – deltidsarbetslöshet (2010)

Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I december 2009 fick nära 51 000 personer ersättning från a-kassan på deltid – över 25 procent var medlemmar i Kommunals a-kassa.

I april 2008 tillkom en ny regel i arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade deltidsbegränsnings-regeln. Den innebär att en medlem endast kan få 75 ersättningsdagar i veckor där denna både arbetar och är arbetslös.

Tidigare var antalet ersättningsdagar i försäkringen 300 oavsett om personen var helt arbetslös eller deltidsarbetande (450 för föräldrar till barn under 18 år). När deltidsdagarna är slut måste medlemmen välja mellan att inte ta ut någon ersättning alls eller att ta ut ersättning alla dagar i veckan, dvs. bli heltidsarbetslös. Syftet med det försämrade försäkringsskyddet var, enligt regeringen, att öka drivkrafterna för de deltidsarbetslösa att ta heltidsarbete.

Deltidsbegränsningsregeln har fått stora konsekvenser för medlemmarna. I december 2009 hade närmare 5 500 av medlemmarna i Kommunals a-kassa förlorat sin möjlighet att deltidsstämpla. Det motsvarar drygt 30 procent av alla som blivit utförsäkrade. Totalt över 17 700 personer under perioden april 2008 till december 2009.

För att visa på behovet av en förändrad begränsningsregel i arbetslöshetsförsäkringen har Kommunal gett CFI Group i uppdrag att intervjua 200 deltidsarbetslösa medlemmar. Undersökningen är utförd under perioden december 2009 till januari 2010. Engagemanget bland medlemmarna har varit stort och över 90 procent av de tillfrågade deltog i undersökningen.