Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Obetalt volontärarbete inom verksamheter som bedriver välfärdstjänster (2009)

Det finns en otydlighet kring oavlönade volontärers roll inom den offentliga servicen i förhållande till de som är professionellt anställda. Därför har Kommunal tagit fram en rapport som reder ut frågorna.

Kommunals policyrapport från 2009 om obetalt volontärarbete har följande slutsatser:

  • Det finns en samstämmighet kring den generella välfärden, som innebär att medborgarnas behov av välfärdstjänster ska finansieras gemensamt via skatterna och tillgodoses av samhället. Detta innebär dock inte att individen, familjen eller föreningslivet fråntas ansvar och engagemang.
  • Ideellt arbete är ett uttryck för människors solidaritet och omtanke om varandra och därmed en tillgång för samhället.
  • Ideellt arbete är alltid ett komplement till det professionella och får aldrig ersätta det.
  • I de fall ideella organisationer bedriver professionella verksamheter ska organisationerna betraktas som vanliga aktörer på marknaden. Vid upphandlingar ska de precisera i vilken omfattning de tänker engagera volontärer i förhållande till professionellt anställd personal.