Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Nya tider – ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun (2009)

Kommunal och Nynäshamns kommun har visat att det går att göra något åt deltidsarbete och otrygga anställningar. Projketet Nya tider är nu utvärderat, och resultatet är överraskande positivt.

Det är flera faktorer som grundat för att projektet Nya tider lyckats så bra.

I stället för att varje verksamhet på egen hand ordnade med korttidsvikarier ordnades detta genom ett nyinrättat bemanningscentrum. Detta hade en avgörande betydelse för det resultat som uppnåddes.

Erfarenheterna från Nynäshamn visar också att det krävs en samverkan, delaktighet och förankring för att de anställda ska medverka till den ökade flexibilitet som behövs för att det ska bli möjligt med fler trygga heltider.

Framgångarna i Nynäshamn vilar på att det har funnits en välfungerande projektledning, ett tydligt politiskt ledarskap och ett bra samarbete mellan arbetsgivare och fack.

Goda resultat

Nu har projektet utvärderats av docent Paula Liukkonen och resultatet är bra:

  • Målet att 90 procent ska ha önskad sysselsättningsgrad har nåtts.
  • Antalet tillsvidareanställda har ökat med 35 procent.
  • Antalet visstidsanställda som avlönas per timme har minskat kraftigt inom äldre- och handikappomsorgen.
  • Kostnaderna för övertid och mertid har halverats.
  • Sjukfrånvaron har minskat rejält.
  • Arbetskraftskostnaderna har minskat kraftigt. Med hänsyn tagen till den löneökning på 9,3 procent som Kommunals medlemmar fick 2007 – 2008 handlar det om flera miljoner kronor inom omsorgsverksamheterna.