Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Arbetsmarknadsläget hösten 2007

Arbetslösheten sjunker bland Kommunals medlemmar. I oktober 2007 hade 3000 fler kommunalare arbete jämfört samma period förra året. Men bland medlemmar med arbetshandikapp stiger arbetslösheten trots högkonjunkturen.

– Det är positivt att arbetslösheten sjunker. Vi ser också att fler kommunalare än tidigare har fått tillsvidareanställningar i stället för tidsbegränsade anställningar, säger Anna Spånt Enbuske, utredare.

Inte låg nog

Anna Spånt Enbuske påpekar dock att arbetslösheten borde ha varit ännu lägre.

– Det allmänna anställningsstödet, som den borgerliga regeringen har tagit bort, har varit mycket framgångsrikt för Kommunals medlemmar. Efter att ha haft en anställning med allmänt anställningsstöd så hade två av tre medlemmar ett jobb sex månader efter avslutat program. Så om det hade funnits kvar hade Kommunals medlemmar haft ännu bättre siffror, säger hon.

Även utbildningsvikariaten, som inte finns kvar efter regeringsskiftet, gav mycket bra resultat. Det innebar dessutom utbildning som gjorde många medlemmar mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

De borgerliga nystartsjobben har hittills gett få kommunalare en sysselsättning. Fler män än kvinnor har fått ett nystartsjobb, som hittills inte finns i offentlig sektor. Men regeringen har utlovat nystartsjobb även där.

– Vi ser positivt på nystartsjobb i offentlig sektor. Det innebär större möjligheter för framför allt Kommunals kvinnliga medlemmar att jobba kvar i den bransch där de har sin utbildning och erfarenhet, säger Anna Spånt Enbuske.

Högre arbetslöshet bland medlemmar med arbetshandikapp

Bland Kommunals medlemmar med arbetshandikapp ökar däremot arbetslösheten trots de goda tiderna och trots den stora generella ökningen av sysselsättningen. Var fjärde arbetssökande kommunalare har ett arbetshandikapp.

– Det här är en mycket svag grupp på arbetsmarknaden som i högkonjunktur vanligtvis ser sin möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, antingen via ett program eller via ett jobb. Det är därför anmärkningsvärt att utvecklingen nu går åt andra hållet. Men ökningen kan också handla om att Försäkringskassans restriktivare bedömning av sjukpenning har lett till att fler personer med nedsatt arbetsförmåga har tvingats ut och söker jobb. Då handlar det mer om förflyttning av människor mellan system, säger Anna Spånt Enbuske.

För att fler personer med arbetshandikapp ska kunna ta plats på arbetsmarknaden behövs fler platser i program. Anna Spånt Enbuske tycker att fler personer borde ges möjlighet till anställning med lönebidrag.

– Ersättningen till arbetsgivare som anställer personer med lönebidrag borde bli högre. Då har man en chans att behålla de här personerna på arbetsmarknaden, säger hon.

Hon tycker också att det är viktigt att slå ett slag för jämnare könsfördelning.

– Idag är män tydligt överrepresenterade i den grupp som får lönebidrag, säger Anna Spånt Enbuske.