Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Migrerande arbetskraft – Möjligheter och utmaningar för Kommunal (2007)

Den här rapporten beskriver ämnet och problematiken kring migrerande arbetskraft. Frågor som berör migrerande arbetskraft är både gamla och nya i Kommunal. I vissa av förbundets branscher har inslag av migrerande arbetskraft funnits länge, i andra är det ett nytt fenomen.

Kommunals förbundsstyrelse tillsatte i juni 2005 en grupp med uppgift att utreda frågor som rör migrerande arbetskraft inom förbundets verksamhetsområden, att lyfta frågan i förbundet och att föreslå politiska ställningstaganden.

Genom att söka, sammanställa och presentera information om frågor rörande migrerande arbetskraft har gruppen arbetat för att öka kunskapen och medvetenheten om frågorna och lyfta fram de aspekter som är mest angelägna för Kommunal. Uppdraget har även varit att skapa en gemensam syn i frågorna och att utarbeta en struktur för hur frågorna ska behandlas i det dagliga fackliga arbetet.

I april 2007 beslutade förbundsstyrelsen att anta den rapport och de förslag som gruppen då presenterade.

Dessa förslag illustrerar hur Kommunals arbete med frågor i ämnet ska organiseras i linjeorganisationen, där arbetet efter gruppens upplösande ska fortsätta.

Rapporten har författats av utredare Sofia Berglund.