Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Strategier för en hälsolinje – en rapport om hur Kommunal ska verka för ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälsa (2006)

Andelen långvarigt sjukskrivna bland Kommunals medlemmar har varit hög under de senaste tio åren. I rapporten Strategier för en hälsolinje har fakta om sjukskrivningens och ohälsans olika orsaker sammanställts.

I arbetet för medlemmars hälsa och arbetsmiljö har Kommunal gjort egna utredningar, tagit del av andras utredningar och forskning samt själv även deltagit aktivt i forskning.

Förutom att söka stödjande fakta eller belägg har några centrala frågor ställts i dessa sammanhang:

– Vilka orsaker ligger bakom de långa sjukskrivningarna?

– Vilka grupper är särskilt drabbade?

– Vilka konsekvenser har sjukskrivningen för den drabbade?

– Vad har det gjorts för att minska sjukskrivningarna?

– Vad ska Kommunal göra för att vända på denna negativa utveckling?