Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Hela tiden – en helhetssyn på arbetstidsfrågan (2006)

Högre lön är viktigare än kortare arbetstid. Det är ett av beskeden som medlemmarna gav i Kommunals medlemsdialog om arbetstiderna hösten 2005.

På förbundsmötet i maj 2006 ska förbundets mål i arbetstidsfrågan behandlas. I rapporten ”Hela tiden” redovisas resultatet av medlemsdialogen och presenteras förslag till mål för förbundets arbetstidspolitik.

Resultatet av medlemsdialogen i korthet:

  • 58 procent vill ha en arbetsvecka på 35 timmar eller mer. 41 procent vill att den ska vara 34 timmar eller kortare. De vanligaste svaren är 35 timmar följt av 30 timmar.
  • Högre lön är viktigast för 60 procent av dialogdeltagarna, kortare arbetstid för 23 procent.
  • Deltagarna har också graderat hur viktiga olika frågor är. 98 procent anser att högre lön är mycket viktigt eller ganska viktigt. 87 procent anser att frågan om när man ska arbeta är mycket viktig eller ganska viktig. Samma andel gäller för möjligheten att påverka sysselsättningsgraden. 76 procent anser att kortare arbetstid är mycket viktig eller ganska viktig.
  • 79 procent av deltagarna vill inte avstå från löneökningar för att få kortare arbetstid.
  • 57 procent anser inte att vissa grupper ska prioriteras om arbetstiden förkortas. 43 procent vill prioritera vissa grupper, främst småbarnsföräldrar och äldre.