Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Sexton år av smärta och besvär – En rapport om kommunalarnas arbetsmiljö och hälsa år 1988-2003 (2005)

Kommunals kvinnor är långtidsjukskrivna tre gånger mer än andra på arbetsmarknaden. Det visar Kommunals rapport ”Sexton år av smärta och besvär”.

Ökningen av långtidsjukskrivningarna hänger samman med att personalen inom vård och omsorg blivit färre och att de tillfälliga anställningarna blivit fler.

Kommunal uppmanar vårdens arbetsgivare att utveckla sin personalpolitik och att samarbeta med Kommunal för att göra välfärdsjobb till framtidsjobb.