Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Att använda lönestatistik (2004)

 

För den vanliga medborgaren har det blivit allt viktigare att ha tillgång till siffror av olika slag. För medlemmarna i Kommunal och förbundets förtroendevalda är det viktigt att ha tillgång till statistisk information om lönelägen och löneutveckling. För att var och en i beslutskedjan ska kunna bestämma vilka lönenivåer och lönekrav som är rimliga är det viktigt att veta hur lönerna står sig – i olika yrkesgrupper i förbundet och i förhållande till andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Den här rapporten är avsedd för förtroendevalda som arbetar med lönefrågor i sektionerna, på avdelningarna och på förbundskontoret. Syftet är att öka kunskaperna om bl a de grundläggande lönestatistiska begrepp och metoder som behövs i det fackliga arbetet. Hur kan lönestatistik användas, t ex i samband med löneförhandlingar? Vad är relativlön, vad är medellön, hur mäter man lönespridning och hur räknar man ut löneökningen från tidigare år? Rapporten ska kunna användas som uppslagsverk, för att göra egna beräkningar eller för att göra det lättare att dra rätt slutsatser av ett sifferunderlag.