Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Löneskillnader mellan kvinnor och män (2004)

Om hur lönerelationen mellan kvinnor och män ser ut på hela arbetsmarknaden och hur jämställdhetslagen ska användas för att minska könsmässiga löneskillnaderna hos enskilda arbetsgivare.

I rapporten studeras även hur löneskillnaden mellan kvinnor och män respektive kvinnodominerade och mansdominerade yrken förändrats inom Kommunal.