Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Löner och löneutveckling för medlemmar i Kommunal (2004)

I rapporten sammanfattas löneutvecklingen för Kommunals medlemmar över en längre tidsperiod. Tyngdpunkten i redovisningen är avtalsperioderna 1998-2000 samt 2001-2002.

Resultaten redovisas i form av diagram och tabeller. Materialet har använts som underlag för den lönepolitiska utredningens ställningstaganden. Publicerad januari 2004.