Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Personliga assistenters anställningsvillkor – rapport från en avslöjande blockad (2003)

Under konflikten våren 2003 uppdagades att kommunernas vård- och omsorgsverksamhet till stor del bärs upp av timanställda och vikarier. När Kommunal utlyste sin nyanställningsblockad hade arbetsgivarna ingen som helst beredskap. Dispensansökningarna formligen vällde in till förbundskontoret. Merparten gällde personliga assistenter.

Rapporten ”Personliga assistenters anställningsvillkor” baserar sig på delar av den information som framkom i högen av dispensansökningar för personliga assistenter. Den är inte vetenskaplig, men ger en god bild av en kommunal verksamhet som sköts på lösa boliner, och hur detta drabbar dels en svag och utsatt grupp människor i samhället – brukarna, dels den yrkesgrupp som ska ”vara deras händer och fötter” – de personliga assisterna.

Dispensansökningarna visar hur det blir när lagar och avtal om arbetsmiljö ställs mot lagar om stöd till funktionshindrade och ytterligare andra om anställningsskydd och sjuklön: ”Kommunen har anställt en person på hundra procent som på fredag har arbetat 16 skift i rad. Om inte dispens ges för en vikarie är det brukaren och hans föräldrar som drabbas,” som en kommunal handläggare skrev.

– I rapporten framgår att kommuner genom avtalsvidriga slit- och slänganställningar håller igång en verksamhet som ska garantera gravt funktionshindrade deras lagstadgade rätt till ett drägligt liv, säger Lena Retzius, ombudsman på förbundskontoret.

– Politikernas goda avsikter har frontalkolliderat med våra medlemmars självklara rätt till en vettig arbetssituation och en vettig lön. Kommunerna har misslyckats med att genomföra de tänkta förbättringarna för funktionshindrade och samtidigt vara en god arbetsgivare, fortsätter hon.

Rapporten publicerades i december 2003.