Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Lön för mödan – Hur fungerar den individuella lönesättningen för Kommunals medlemmar? (2003)

Hur det nya lönesystemet arbetas fram har betydelse både för systemets legitimitet och för dess överlevnad, är en rapportens slutsatser. Får alla möjlighet att tycka till om kriterierna accepterar de anställda i större utsträckning också att bli bedömda efter dem, eftersom de själva varit med och diskuterat vad som ska värderas i verksamheten och på vilket sätt.