Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Korttidsscenariot – ett försök att beräkna framtiden (2003)

Den lönepolitik som Kommunal ska forma ska gälla för många medlemmar. En mycket stor andel av medlemmarna producerar tjänster som är relaterade till befolkningen och dess olika delar.

I denna delrapport visar vi hur behoven av välfärdstjänster förändras i takt med demografin och hur kommunsektorns ekonomiska möjligheter att tillgodose de efterfrågade tjänsterna påverkas av befolkningsförändringarna.

Författare: Thomas Berglund och Bodil Umegård, utredare, på uppdrag av Kommunals lönepolitiska utredning