Kommunals utredare

Fakta, analyser och kommentarer

Har löner födelseland? (2003)

I rapporten från 2003 jämförs lönenivå och lönespridning mellan å ena sidan svenskfödda medlemmar och å andra sidan medlemmar födda utanför Europa eller i Östeuropa.

Resultatet visar att medlemmar födda utanför EU och som arbetar inom kommunsektorn har sämre anställningsvillkor och missgynnas lönemässigt jämfört med medlemmar som är födda i Sverige.

Rapporten är skriven av utredare Bodil Umegård. Publicerad 2003.